Dr Serge LANDEN. Abdominale en algemene heelkunde.

CHIRURGIE VAN DE DIKKE DARM EN HET RECTUM

In de dikke darm en het rectum kunnen tumoren en ontstekingen voorkomen die een chirurgische ingreep vereisen. Bij dit soort operaties worden de darmen volledig verdoofd en werken ze pas opnieuw na 4-5 dagen. In deze periode heeft de patiënt een maagsonde, die vaak keelpijn geeft, en een opgezwollen buik die veel ongemak geeft. De jongste jaren werd er veel vooruitgang geboekt om deze volledige verdoving en het daarmee gepaard gaand ongemak te beperken.

 • De darmen worden vòòr de operatie niet meer met laxeermiddelen leeggemaakt .
 • De maagsonde wordt gewoonlijk niet meer gebruikt
 • Men kan vroeger eten en ook drinken is al de dag erna mogelijk.
 • De dag erna is er kine om de beweeglijkheid te stimuleren en mag men al in de zetel gaan zitten .
 • Een postoperatieve analgesie die beter aangepast is aan de behoeften van de patiënt, is mogelijk op vraag van de patiënt.
 • Dankzij de laparoscopie, of de techniek met de kleine gaten, kan men de grote incisies van vroeger vermijden.

Dankzij deze maatregelen, die al 20 jaar in onze Dienst selectief worden toegepast, duurt een verblijf in het ziekenhuis momenteel slechts de helft van wat het vroeger was en nooit langer dan een week.

Het rectum of de endeldarm is het laatste deel van de dikke darm vòòr de anus. Op die plaats kunnen tumoren voorkomen die best zo vlug mogelijk worden weggenomen. Bij deze toch delicate operaties is er vooruitgang geboekt met een grotere kans op genezing en minder aftakeling.

 • Een pre-operatief rapport bevat de echo-endoscopie en de magnetische resonantie om beginnende tumoren op te sporen die via anale weg geopereerd worden en de meer gevorderde tumoren die voor de operatie eerst met radiotherapie behandeld worden.
 • De meer gevorderde tumoren krijgen eerst 5 weken radio-chemotherapie vòòr de operatie 6-8 weken erna. Dit vergemakkelijkt de operatie en beperkt recidiverende tumoren.
 • Door de volledige celomgeving rond het rectum nauwgezet weg te nemen, vermindert men sterk de kans op een recidive van de kanker.
 • Dankzij deze techniek kan men ook de zenuwen behouden die de seksuele en urinefuncties regelen zodat er geen blijvende seksuele impotentie en urine-incontinentie optreden door deze operaties.
 • Met deze chirurgische technieken blijft zeer vaak de spijsvertering werken , zelfs bij tumoren die zeer dicht bij de anus liggen zodat de patiënten een definitieve stoma (zakje) kunnen vermijden.

colon2 

colon3

FIG: Laparoscopische colonchirurgie: I Pirlet N Mercier,JM Fabre Traitement chirurgicale des cancers du colon gauche. EMC-Techniques chirurgicales-Appareil digestif 2013;8(4):1-10 Article 40-572)

FIG: Colorectale hechting: verbinding van colon en rectum

FIG: Colorectale suture voltooid met nietmachine: L de Calan,B Gayet,P Bourlier,T Perniceni Chirurgie du cancer du rectum par laparotomie et par laparoscopie EMC-Techniques chirurgicales-Appareil digestif 2004:1-30 Article 40-630


Darmdivertikels komen zeer frequent voor. Bij patiënten ouder dan 60 jaar heeft zelfs één op twee er last van. Diverticulitis of een ontsteking van de divertikels komt bij een kwart van de patiënten voor, gaande van eenvoudige buikpijn tot gegeneraliseerde peritonitis (ernstige buikvliesontsteking).

Bij peritonitis moet de patiënt dringend geopereerd worden. Tot voor kort werd hiervoor een deel van de zieke darm weggenomen waarna voor 3 tot 8 maanden een colostoma (zakje) werd aangelegd. Nadien werd het zakje bij een tweede operatie weggenomen met opnieuw een ziekenhuisverblijf van ongeveer 10 dagen. Zonder risico’s voor de patiënt heeft de Dienst 20 jaar geleden een operatiestrategie ontwikkeld met één ingreep waarbij het dragen van een zakje niet meer nodig is, noch een tweede operatie.* Dit betekent een minder lange ziekenhuisopname, minder kosten en een verkorte invaliditeit bij de patiënten.

* Resection and Primary Anastomosis as an Alternative to Hartmann Procedure in Left Colonic Peritonitis, British Journal of Surgery

Diverticulose colique Dr Landen

Divertikelaandoening

diverticulite stade avancé Dr Landen

Diverticulitis in een gevorderd stadium

 Dr Serge Landen - www.drlanden.be

Afdrukken E-mail

Domaines d'interventions du Dr Landen

 • Reflux

  La chirurgie viendra en aide particulièrement en cas de soulagement incomplet par les médicaments, de récidive, de refus du médicament à vie, d' oesophagite sévère ou compliquée ...

  Voir la suite

 • Colon et Rectum

  Le colon et le rectum peuvent être le siège de tumeurs et d’inflammations qui nécessitent un geste chirurgical...

  Voir la suite

 • Vésicule

  La présence de calculs au sein de la vésicule biliaire peut être responsable de douleurs (coliques hépatiques) et de complications

  Voir la suite

 • La Chirurgie de l’Obésité

  Avec 25% de la population qui présente une surcharge pondérale, l’obésité se profile comme un des défis sanitaires majeurs du siècle.

  Voir la suite

 • Hernies

  La réparation laparoscopique des hernies de l’aine constitue une avancée chirurgicale majeure qui a réduit de manière spectaculaire les douleurs postopératoires, la durée d’invalidité ainsi que le taux de récidive...

  Voir la suite

 • Hémorroïdes

  Le but de la chirurgie sera de lier les vaisseaux sanguins responsables des hémorroïdes et d’enlever l’excédent de peau au pourtour de l’anus...

  Voir la suite