GASTRO-OESOFAGALE REFLUX

Wat is reflux ?

Gastro-oesofagale reflux is het terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm. Hierdoor raakt de slokdarm geïrriteerd (oesofagitis) en treden er klassieke symptomen op zoals branderigheid, oprispingen en een zure smaak in je mond. Patiënten hebben vaak ook last van nachtelijk hoesten, astma, keelpijn of oorpijn.

Wat is de oorzaak ? 

Bij gastro-oesofagale reflux sluit de klep (sfincter) tussen de slokdarm en de maag niet goed waardoor er een zure vloeistof terug in de slokdarm komt. Dit gaat soms gepaard met een verplaatsing van het bovenste gedeelte van de maag in de thorax . Men spreekt dan van een middenrifbreuk of hiatus hernia. 

Wat mag men van medicatie verwachten ?

Reflux wordt in de eerste plaats behandeld met maagzuurremmers. Ze verminderen de afgifte van maagzuur en genezen oesofagitis in 90% van de gevallen. Jammer genoeg herstellen ze noch de sfincter, noch de slokdarm, noch de hernia zodat de meeste patiënten, hoewel ze er minder last van ondervinden, toch reflux blijven hebben. Oesophagitis keert bij 80 % van de patiënten hetzelfde jaar nog terug als men de medicatie stopt.

Helpt een chirurgische ingreep ?

Het is vaak na vele maanden en jaren medicatie dat de patiënten ontmoedigd raken en bij een chirurg komen aankloppen. Chirurgie kan vooral helpen in de volgende situaties :

Hoe doen we de ingreep ?

Met de mini-invasieve methode (kleine gaten) kan een chirurgische ingreep een oplossing bieden. Bij een dergelijke operatie duurt het ziekenhuisverblijf slechts 4 dagen en is de ingreep minder pijnlijk. Na de ingreep kan een pijn aanwezig zijn thv de schouderbladen als gevolg van de achterblijvende lucht in de buik, maar deze pijn is maar enkele uren aanwezig. Patiënten kunnen vrijwel onmiddellijk hun activiteiten hernemen maar moeten gedurende 6 weken zware fysieke inspanningen vermijden. De meeste patiënten ondervinden een spectaculaire verbetering van hun levenskwaliteit na zo’n operatie en het succespercentage op lange termijn bedraagt 90%.

        fig1 refluxNL
FIG  : Plaatsing van een antireflux klep onder laparoscopie. Source : P Hauters,C Bertrand,M Legrand,E van Vyve,J Closset Traitement chirurgical du reflux gastroœsophagien de l’adulte EMC-Techniques chirurgicales-Appareil digestif 2014 ;9(4) :1-17 Article 40-188  

FIG 1 : Antireflux valve creation. Source: James P. Gray, M.D. 2007

Wat zijn de nevenwerkingen ?

Blokkeren van voeding thv borstkas (laag) kan tijdelijk aanwezig zijjn gedurende 2 à 3 weken. Het is aan te raden om traag te eten en vnl halfvloeibare voeding gedurende deze periode. Men moet de voeidn goed kauwen tijdens het eten.

Een opgezet te buik na het eten, soms geassocieerd met een epigastrische pijn, misselijkheid kan optreden agv het verminderd aantal oprispingen. In tegendeel kan men meer last hebben van windjes na «zo’n ingreep. Vermijd het drinken van garijke vloeistoffen en vermijd praten tijdens de maaltijden.

Braken is meestal niet mee mogelijk na deze ingreep. In geval van misselijkheid moet Motilium Instant ingenomen worden onder de tong of in de vorm van zetpillen van Zofran. Het is tegenaan om braken uit te lokken.

Niettegenstaande deze kleine nevenwerkingen gaat de meerderheid van de patiënten een spectaculaire verbetering van hun levenskwaliteit ondervinden op lange termijn bij 90% van de gevallen.

Vele patiënten hebben geen spijt dat ze deze ingreep lieten uitvoeren, integendeel ze hebben spijt dat ze deze ingreep niet vroeger lieten uitvoeren.

 Dr Serge Landen - www.drlanden.be

Afdrukken